Word wonderbaarlijk!

Lessen van wonderbaarlijke patiënten van Dr. Bernie S. Siegel

 Ge(ne)eskracht

Bijzonder verhaal van een chirurg die niet alleen tumoren operatief verwijdert, maar ook betrokken is bij het emotionele en psychologische welzijn van zijn patiënten. Hij beschrijft zijn jarenlange ervaring met veel anekdotes en voorbeelden, waardoor het boek goed leesbaar is. Hij richtte een groep op voor wonderbaarlijke patiënten, die hij intensief en met succes begeleidde. Verschillende karakters, inzichten en  technieken worden beschreven waarbij altijd centraal staat dat de patiënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zowel ontstaan van ziekte als verloop en eventueel herstel van ziekte. Ook het verbeteren van welzijn, het vinden van innerlijke rust, een liefdevol afscheid waarbij iemand met een opgeruimde geest kan sterven, is wat hem betreft genezen. Hij spreekt van genezing in de breedste zin van het woord, namelijk genezing van lichaam, geest en ziel.

Toelatingsexamen

Voordat je kunt deelnemen aan de groep van wonderbaarlijke patiënten, heb je eerst een één-op-één-gesprek met deze dokter waarbij vier vragen en een twee- of drietal tekeningen besproken worden.

Vier vragen:

 • Wilt u honderd worden?
 • Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd?
 • Wat betekent de ziekte voor u?
 • Waarom had u de ziekte nodig?

Tekeningen:

 • Van jezelf, je behandeling, de ziekte, je witte bloedlichaampjes die de ziekte bestrijden
 • vrije keus tekening: iets wat belangrijk voor je is
 • extra tekening: van huis, gezin, werk, (boot, vogel, boom) wat er onbewust bij je opkomt.

Er is geen goed of fout antwoord, het doel van het gesprek is inzicht krijgen, emotionele problemen benoemen, angsten en ingesleten vaste overtuigingen vinden, stressfactoren inzien. De laatste vraag kan op onbegrip stuiten. Ziekte als uitweg zien uit klinkt namelijk nogal heftig, maar het geeft aan  aan welke psychologische behoeften de ziekte beantwoordt. Het is niet de bedoeling om jezelf te beschuldigen. Zie het als een uitnodiging je sociale leven en psychologische behoeften te onderzoeken.

Beeldtaal

Tekeningen zijn een uitstekend  middel om zicht te krijgen op het onbewuste. Carl Jung was een specialist hierin. Hij heeft vele volgers gekend en heeft die nog steeds. Er zijn inmiddels tal van boeken, opleidingen en therapeuten voor het analyseren van tekeningen. Het gaat bij tekeningen om de symboliek, het kleurgebruik, de vlakverdeling, de compositie, de afmeting. Deze vorm van therapie wordt vaak ingezet bij de communicatie met kinderen. Een tekening van een vlinder staat bijvoorbeeld voor transformatie, een tekening van een regenboog voor hoop.

Ik houd van mij

Essentieel voor je herstel is volgens Dr. Bernie persoonlijke groei in het uiten van liefde voor jezelf en voor anderen. Liefde, geloof en hoop zijn enorm belangrijk. Stress is desastreus, maar niet iedereen met stress wordt ziek. Het gevoel van machteloosheid, hulpeloosheid onderdrukt je immuunsysteem en ondermijnt je gezondheid.

Bewustwording, ontspanningstechnieken, hypnose, meditatie en visualisatie komen in het boek aan bod. Dat zijn allemaal technieken om te komen tot innerlijke rust en contact met je ziel. Communiceren met je ziel klinkt zweverig, maar het betekent in feite niets anders dan doen waar jij echt gelukkig van wordt.

Vissenvoer

In veel visualisaties moet je je afweersysteem voorstellen als een leger van witte bloedlichaampjes, strijdend en moordend voor de goede zaak. Een minder gewelddadig alternatief is de kanker voor te stellen als vissenvoer. Vervolgens stel je je afweercellen voor als visjes, die zich gulzig tegoed doen aan een lekker hapje. Als je dan ook nog het ontspannend geluid van de zee op de achtergrond hoort kan de vredelievende mens, die je geworden bent, ook genieten van de geneeskrachtige werking van visualisatie.

Karakter van overlevers

Er zijn vele studies door psychologen gedaan naar het profiel van de wonderbaarlijke patiënt. Onder andere door Al Siebert en de Simontons. Dit zijn de vijf algemeen voorkomende  karakteristieken:

 • Diepgaande psychische verandering door middel van meditatie, gebed of andere spirituele praktijken.
 • Een diepgaande verandering van de persoonlijkheid met als resultaat dat hun relaties met andere mensen op een steviger basis zijn geplaatst
 • Veranderingen in dieet: deze mensen zijn bewust gaan kiezen voor voeding met veel voedingswaarde (niet vullen maar voeden)
 • Veel gevoel voor zowel de spirituele als de materiële aspecten van het leven
 • Het gevoel dat hun genezing geen geschenk of een spontane gebeurtenis was, maar het resultaat van een lange, harde strijd die ze zelf hebben uitgevochten en gewonnen.

Geen garantie

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat geen enkele methode ook maar enige garantie kan bieden. Maar er zijn zoveel aanwijzingen dat de geest ook een belangrijke rol speelt, dat voor mij vaststaat dat je in ieder geval baat hebt bij het lezen van het boek. Hoewel dit boek (eerste druk 1987) in de boekhandel niet meer te krijgen is en enkel in de bibliotheek of op rommelmarkten te vinden is, vind ik het een aanrader. Laat je niet weerhouden door de vergeelde bladzijden of het ouderwetse taalgebruik. Dr Bernie is in eerste instantie chirurg en hulpverlener, geen modern schrijver. Maar omdat het boek vol staat met persoonlijke herinneringen en voorbeelden, kom je er toch vlot doorheen.