Buiten

Vroege denkers (Griekenland) zagen de individuele mens als een kleine wereld (microkosmos) waarvan de samenstelling en structuur overeenkwamen met het heelal (Macrokosmos)